en bild

SmartMatch®

Det bästa sättet att hitta rätt talang till rätt företag.

Snabb rekryteringsprocess genom SmartMatch

Genom vårt exklusiva rekryteringsverktyg SmartMatch hjälper vi våra kunder att snabbt hitta rätt medarbetare. Verktyget kartlägger önskemål, kompetenser och drivkrafter från alla parter i processen, och arbetar utifrån välarbetade kravprofiler och CV:n. SmartMatch innefattar en gedigen kvalitetssäkring med intervjuer, referenser och olika tester. 

Tack vare SmartMatch ligger vi steget före i våra rekryteringsprocesser och det är inte ovanligt att vi levererar rätt matchning redan inom ett dygn.

SmartMatch i korthet:

  1. Proaktivt arbete: Våra team jobbar kontinuerligt med sökningar av både kund och kandidat redan innan vi har ett jobb som ska tillsättas. På det viset snabbar vi på processen. 
  2. Kravprofil och CV: Grunden för en lyckad matchning är att vi har bra och relevant information om såväl kund som kandidat.
  3. Matchning: Våra rekryterare går igenom matchningsförslagen i SmartMatch. Vi kompletterar med manuella bedömningar för att säkerställa att alla kvalifikationer tas till hänsyn; som utvecklingspotential, ambition och personlighet.
  4. Presentation: Rekryteraren presenterar de mest träffsäkra matchningsresultaten för kunden. I slutskedet diskuteras också lön, villkor och ersättning.
  5. Garanti: Vi garanterar att matchningen blir rätt!

 Kontakta oss om du vill veta mer om vad SmartMatch kan skapa för värde för dig.