Om The Place – FAQ

Frågor gällande The Place som en av Sveriges bästa rekryterings- och kompetenspartner! Här hittar du som kandidat, konsult, kund, potentiell kund eller nyfiken besökare svar på frågor om oss och vår verksamhet.

Frågor om The Place

Hur arbetar ni med likabehandling?

Vi vet att mångfald öppnar för kunskap och kreativitet och vi vet också att rekrytering görs bäst kompetensbaserat och så fördomsfritt som möjligt. The Place prioriterar rätt person på rätt jobb – alltid och utan kompromiss.

Vi säkerställer alltid att våra kunders krav inte är diskriminerande och genomför kompetensbaserad intervjuteknik. Som ett komplement genomför vi ibland kompetenstester. Bedömningskriterier kommuniceras i anslutning till intervjun och när vi presenterar kandidater till våra kunder gör vi det enhetligt och fokuserar på kompetens.

Vi genomför oberoende mätningar av kandidatupplevelsen via Trustcruit. Datan vi samlar in analyseras regelbundet för att jobba med ständiga förbättringar.

Vilka är era värdeord?

Att jobba är viktigt, men det är inte allt. Vi står för att skapa en balans mellan liv och arbetsliv som känns både hållbar och kul.

Våra värdeord:

Nyfikna – Utmaningar ser vi som en möjlighet att skapa nya smarta lösningar. Vi gillar människor och älskar nya möten och vet att mångfald öppnar för kunskap och kreativitet

Hängivna – Det bästa vi vet är att se våra kunder och konsulter lyckas. Vi har roligt tillsammans och firar våra framgångar. Vårt genuina engagemang ger långsiktiga relationer!

Trygga – Genom att vara modiga och ta ansvar bygger vi förtroende och med ett vänligt bemötande skapar vi positiva avtryck.

Vi är hantverksdrivna Worklife Partners, för både våra kunder och medarbetare. Läs mer om The Place och vad vi står för här.

Vilka branscher är ni verksamma i?

The Place är ett rekryterings- och kompetenspartner inom tjänstemannasektorn. Våra största kompetensområden inom rekrytering är ekonomi, marknad, HR, Back Office, kundservice och logistik – men vi gör mycket mer än så!

Här kan du läsa mer om våra specialistområden.

Vad menas med Worklife Partner?

Vi vet att glada och välmående medarbetare presterar bättre och hjälper företag att växa. Hos oss står därför empatiskt ledarskap, glädje och utveckling i fokus. Vi gör alltid vårt allra bästa för att stötta såväl kunder som konsulter i deras arbetsliv och är en stabil samarbetspartner att växa hos över tid, och detta är vad vi kallar att vara en Worklife Partner.

Som Worklife Partner avgränsar vi oss inte. Vi är en Worklife Partner för våra kunder, för dig som är helt ny på arbetsmarknaden, för dig som kommit en längre bit i arbetslivet och kanske gigar via egna bolaget och för alla våra anställda konsulter. 

Läs mer om The Place som Sveriges enda Worklife Partner.