Talent Management som ger resultat

2022-03-21

För att locka nya kandidater och behålla dina bästa talanger krävs en tydlig strategi för Talent Management. I denna artikel ger vi fem tips för att se verkliga resultat med ditt arbete inom Talent Management.

Det är en sak att prata om Talent Management, men vad ska vi göra för att faktiskt se resultat av arbetet med Talent Management? Att ha höj- och sänkbara bord, bjuda på kaffe och ha en PT-timme i månaden är trevliga bonusar – men är det verkligen dessa förmåner som får dina medarbetare att stanna i det långa loppet?

För att behålla din bästa personal krävs det en långsiktig kompetensplan och en tydlig strategi för ditt arbete med Talent Management.

Talent Management är ett omfattande område och ett arbete som måste integreras i företagets strategi och arbetskultur. Nedan ger vi fem konkreta tips för att skapa en utvecklande miljö och en arbetsplats som lockar och behåller talanger.

Om du känner att du inte har full koll på begreppet än kan du läsa mer om Talent Management här!

1. Analysera företagets arbetskultur, ledarskap och kompetenser

Fundera kring vad ni befinner er idag och var ni vill befinna er i framtiden. Vad är er ledarskapsfilosofi? Vilka kompetenser har ni på plats, och var finns det kompetensluckor? Är ni ett företag där alla får synas och ta plats?

För att kunna lägga upp en realistisk och hållbar strategi måste ni analysera verksamheten med objektiva ögon. Det är lätt att bli hemmablind, och därför kan det många gånger vara nyttigt att ta hjälp av en extern part eller av externa verktyg för att analysera organisationen och ta välgrundade beslut i er planering. 

2. Skapa en tydlig och inkluderande plan

Skapa en tydlig och välstrukturerad plan för hur ni ska genomföra arbetet med Talent Management. Med en genomtänkt strategi blir det enklare för HR att upptäcka framtida talanger och säkerställa kompetensutveckling för de befintliga medarbetarna. 

Integrera kompetensutvecklingen som en strategisk del i företagets mål, och se till att alla på företaget känner sig inkluderade i arbetet och förstår vart ni är på väg.

Har ni ingen HR-avdelning? Vi på The Place kan hjälpa dig med kompetens, rekrytering och produktivitet. Läs mer om oss som rekryteringspartner här!

 

3. Utbilda chefer och ledare

Att medarbetare slutar beror i många fall på att de är missnöjda eller inte trivs med sin chef. Därför är det viktigt att ni arbetare med att öka förtroendet för den högsta ledningen.

Att utbilda och utveckla chefer i exempelvis konflikthantering och coachning för bättre ledarskap är aldrig en dum idé.

För att skapa tillitsbaserat ledarskap är det även viktigt för chefer och ledare att träna på förmågan att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. Att ge och ta emot kritik är svårt, och för att göra det på rätt sätt krävs rätt verktyg. Att träna chefer och ledare på feedback och kommunikation kommer på sikt bidra till en mer trygg och progressiv arbetsmiljö. Vilket i sin tur kommer ge positiva effekter på motivationen och samarbetet i arbetsgruppen.

Projektledning.se tipsar om tre stycken effektiva feedbackövningar för dig som vill utvecklas inom konstruktiv kritik!

4. Uppmuntra kompetensutveckling i vardagen

Medarbetare som känner att de har fastnat i sin personliga utveckling och i sin karriär kommer söka sig till nya utmaningar.

Känslan av att ”stå still” handlar i många fall om att man inte ser något värde med sitt bidrag till företaget, vilket ofta är en konsekvens av att man arbetar med samma arbetsuppgifter dagarna i ända. Så hur får vi medarbetare att förbli stimulerade av sitt arbete och känna att de bidrar till företaget?

Medarbetarsamtal är en viktiga moment för att säkerställa kompetensutveckling och framsteg. En annan viktig del, som alltför ofta faller mellan stolarna, är uppmuntran till utveckling i mer vardagliga sammanhang. Finns det några kommande seminarier, webinars eller frukostföreläsningar som kan vara bra att gå på tillsammans?

Om medarbetare känner att de växer tillsammans med företaget genom kompetensutveckling kommer det att bidra till en känsla av starkare värde, vilket ökar chanserna för att de stannar länge.

5. Satsa på Employer Branding

För att rekrytera de bästa talangerna behöver du aktivt jobba med ditt varumärke som arbetsgivare, alltså ditt Employer Brand. För att stärka ditt Employer Brand behöver du jobba med hur du är som arbetsgivare, samt hur du uppfattas som arbetsgivare.

Har du ett starkt Employer Brand kommer dina medarbetare naturligt vara ambassadörer för ditt företaget till, vilket oftast är det bästa sättet för att locka ny kompetens.

Läs mer om varför du bör satsa på Employer Branding här!

Behöver du hjälp med kompetensutveckling?

Som Worklife Partner jobbar vi för att skapa långsiktiga relationer och är en rådgivande partner i rekryterings- och medarbetarfrågor till våra kunder. Vi tar ett kompetensansvar som sträcker sig längre än ett anställningskontrakt och tittar på nutida och framtida kompetensbehov.

Vill du veta mer? Kontakta oss så hör vi av oss snabbare än du tror!