en bild

Frågorna varje arbetsgivare bör ställa under arbetsintervjun

Vilka frågor ska jag som arbetsgivare ställa under arbetsintervjun? Här följer några tips som hjälper dig under intervjutillfället.

Anställningsintervjun är momentet där du som arbetsgivare får möjlighet att förstå om en kandidat har de kompetenser som krävs för att effektivt utföra de arbetsuppgifter som jobbet innehåller. Avgörande för att lyckas är att du har en tydlig kravprofil att utgå ifrån. 

Det du behöver fånga in under intervjun är kandidatens personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper och drivkrafter så att du vet om de matchar det som är avgörande för en effektiv arbetsprestation.

Konkreta exempel på hur du fångar in kompetensen under intervjun

Standardfrågor fyller sitt syfte, här får du en grundläggande bild av kandidaten

  • Varför vill du ha den här tjänsten?
  • Vad motiverar dig?
  • Vilka är dina styrkor?
  • Arbetar du i team idag?

Men vill du kartlägga en för tjänsten viktig kompetens som exempelvis samarbetsförmåga behöver du jobba med kompetensbaserad intervjuteknik och med mer undersökande frågor. Beteenden du kan tänkas efterfråga är då att kandidaten arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är alltså detta du ska fånga in och det gör du bäst genom att ställa följdfrågor där du ber om konkreta exempel från verkligheten.

De mer undersökande frågorna lyder:

  • Hur bidrar du till ett gott samarbete? Har du ett exempel när du agerat så?
  • Har du någon gång behövt samverka med någon du uppfattat som svår att samarbeta med? Hur hanterade du det?
  • Hur vill du beskriva din plats i ett team?

Lycka till med intervjuerna!  

Läs mer om hur vi jobbar med rekrytering.

Andra populära artiklar: 

Kompetensbaserad intervjuteknik: Whitepaper

I vårt Whitepaper som du kan ladda ner här nedan kostnadsfritt ger vi dig ett helt batteri med frågor som fångar in många fler kompetenser om du till exempel söker en driven person, en flexibel person, eller kanske en problemlösande analytisk person.