Frågorna varje arbetsgivare bör ställa under anställnings­intervjun

2021-01-27

Vilka frågor ska jag som arbetsgivare ställa under arbetsintervjun? Vi tipsar om rätt frågor till intervjutillfället och delar med oss av ett White Paper i kompetensbaserad intervjuteknik.

Anställningsintervjun är momentet där du som arbetsgivare får möjlighet att förstå om en kandidat har de kompetenser som krävs för att effektivt utföra de arbetsuppgifter som jobbet innehåller. Avgörande för att lyckas är att du har en tydlig kravprofil att utgå ifrån när du bygger upp frågor till arbetsintervjun.

Det du behöver fånga in genom rätt frågor under intervjun är kandidatens personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper och drivkrafter – så att du vet om de matchar det som är avgörande för en effektiv arbetsprestation. Hur ställer du då rätt frågor under anställningsintervjun som fångar in rätt kompetens? Svaret ligger i kompetensbaserad intervjuteknik.

Så fångar du in kompetensen under intervjun med rätt frågor

Standardfrågor fyller sitt syfte, här får du en grundläggande bild av kandidaten. Frågor att inleda anställningsintervjun med skulle kunna vara:

  • Varför vill du ha den här tjänsten?
  • Vad motiverar dig?
  • Vilka är dina styrkor?
  • Arbetar du i team idag?

Men vill du kartlägga, en för tjänsten, viktig kompetens som exempelvis samarbetsförmåga behöver du jobba med kompetensbaserad intervjuteknik och med mer undersökande frågor. Beteenden du kan tänkas efterfråga är då att kandidaten arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är alltså detta du ska fånga in och det gör du bäst genom att ställa följdfrågor där du ber om konkreta exempel från verkligheten.

De mer undersökande frågorna under interjun lyder:

  • Hur bidrar du till ett gott samarbete? Har du ett exempel när du agerat så?
  • Har du någon gång behövt samverka med någon du uppfattat som svår att samarbeta med? Hur hanterade du det?
  • Hur vill du beskriva din plats i ett team?

Lycka till med intervjuerna!

Läs mer om hur vi jobbar med rekrytering.

Kompetensbaserad intervjuteknik: Whitepaper

I vårt Whitepaper som du kan ladda ner här nedan kostnadsfritt ger vi dig ett helt batteri med intervjufrågor som fångar in  kompetenserna du söker; till exempel om du vill ta reda på om kandidaten är en driven person, en flexibel person, eller kanske en problemlösande analytisk person.


Digitala referenstagningar

Vad innebär en digital referenstagning och vad är fördelarna med att ta referenser digitalt?

Så skriver du en kravprofil

Kravprofilen lägger grunden för hela rekryteringsprocessen, och därför är det viktigt att det blir gjort på rätt sätt.

Välj rätt rekryterare

Att välja rätt rekryterare kan vara avgörande för att hitta den perfekta kandidaten. Men hur ska du tänka?

Hitta din nya kollega med The Place!