Rekrytering av chefer – detta måste du tänka på

2021-03-01

Att rekrytera en ny chef är en strategisk nyckelfråga för ett företag. Rätt chef kan motivera, leda och inspirera – och detta ställer höga krav på rekryteringsprocessen. Läs våra handfasta tips till chefsrekryteringen, och ladda ner vårt kostnadsfria White Paper om kompetensbaserad intervjuteknik!

Innan du börjar med din chefsrekrytering brukar vi rekommendera att du tar dig tid till att ordentligt analysera och reflektera över hur behovet i er organisation ser ut. Ett vanligt misstag är att rekryteringsprocesser startas igång omedelbart, och trots att effektivitet givetvis är önskvärt kan du missa viktiga aspekter genom en påskyndad process, som till exempel en chans till vidareutveckling för företaget.

För oss som arbetar med rekrytering av chefer är det viktigt att påpeka att företaget har alla möjligheter att ta verksamheten till nästa nivå vid rekrytering av chefsposition!


Att rekrytera chef

Att rekrytera en chef innebär att hitta en nyckelperson för verksamheten, och för att lyckas med chefsrekryteringen finns det en del saker som bör ingå i rekryteringsprocessen: allt ifrån en korrekt kravprofil som följs upp av kompetensbaserad intervjuteknik till kvalitativa och objektiva bakgrundskontroller och tester.

I denna artikel går vi kort igenom:

  • Kravprofil
  • Kompetensbaserade frågor (med tillhörande White Paper)
  • Vikten av mjuka och hårda värden
  • Personlighetstester
  • Kompetenstester och arbetsprover
  • Bakgrundskontoller
  • Second Opinion
  • Interimlösning

Men först: Innan du går vidare vill vi att du funderar på hur viktig denna chefsrekrytering är för företaget. Vi rekommenderar starkt att ta hjälp av specialister vid rekrytering av chef. The Place hjälper er gärna med hela eller enstaka delar av rekryteringsprocessen.

1. Att rekrytera en chef med hjälp av kravprofil

En chefsrekrytering bör alltid ta sin början i en kravprofil som är noga utarbetad utifrån företagets utveckling, mål och kultur. Vilka färdigheter och erfarenheter i en chef krävs för att ta verksamheten till nästa nivå? Vilka kompetenser krävs för att förnya och expandera företaget i den riktning som önskas? Om målet samt utvecklingen för verksamheten står klar, blir också rekryteringen mer precis. Detta kan säkra framtiden för företaget såväl som för dess anställda.

I kravprofilen sammanställer du alltså önskvärd personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper och drivkrafter – så att du vet om de matchar det som är avgörande för en effektiv arbetsprestation.

Avgörande för att lyckas vid en chefsrekrytering är alltså att du har en tydlig kravprofil att utgå ifrån när du bygger upp frågor till arbetsintervjun.


2. Kompetensbaserad intervjuteknik: för att säkerställa kompetenserna 

Med en bra kravprofil på plats behöver du sedan rätt frågor till chefsintervjun. Hur ställer du då rätt frågor under anställningsintervjun som fångar in rätt kompetens? Svaret ligger i att genomföra strukturerad kompetensbaserad intervjuteknik så att du får ett jämförbart urval att analysera och bedöma.

♥ Läs mer: I denna artikel fördjupar vi oss i kompetensbaserad intervjuteknik.

Vi har också ett gratis White paper för dig som vill lära dig mer om kompetensbaserad intervjuteknik inför att du ska rekrytera chef.

3. Glöm ej mjuka värden när du ska rekrytera chefer

Vid rekrytering till en chefsposition är det lätt att fokusera enbart på CV:t och de praktiska kvalifikationer som kandidaten har. Lättare är det att förbise mjuka värden, så som ledarskap, emotionell intelligens och god kommunikationsförmåga. En bra chef bör ha ett gott men starkt ledarskap som kan få företaget att blomstra.

För att säkerställa den nya chefens ledaregenskaper är det därför viktigt att utvärdera teoretisk, praktisk och social kompetens vid en chefsrekrytering. Att vara chef är ju tyvärr inte likställt med att vara en god ledare. Du behöver i din chefsrekrytering ta reda på: Hur väl kan chefen entusiasmera gruppen genom sitt ledarskap? Vilka personliga egenskaper behöver chefen för att lyfta just den grupp av individer hen ska leda?

Detta menar vi görs på bästa sätt genom en kompetensbaserad intervju (Se punkt 2) tillsammans med rätt tester.


4. Personlighetstester vid rekrytering av chef

För att ta reda på mer om vilka kandidater till chefspositionen som är rätt personer att driva företaget eller arbetsgruppen framåt är det extra viktigt med personlighetskartläggande tester i rekryteringsprocessen.

Efter att du har byggt upp en bild av chefskandidatens kompetenser och personlighet (genom den kompetensbaserade intervjun) behöver detta säkerställas genom tester. Vi rekommenderar starkt att alltid göra personlighetstester vid rekrytering av chef. Här behövs en kombination av test som visar vilka drivkrafter personen har, tillsammans med de färdighetstester och case som är aktuella vid er chefsrekrytering. Dessa skiljer sig förstås åt beroende på vilket affärsområde ni ska rekrytera er chef till och hur er organisation är uppbyggd. Till exempel kan ett testpaket vid rekrytering av en ekonomichef se annorlunda ut än om ni ska rekrytera en kommunikationschef.


5. Chefsrekrytering och bakgrundskontroller

När det gäller rekrytering av chef eller andra nyckelroller på företaget är det viktigt att du får en helhetsbild av personen du rekryterar.Inte minst om personen kommer att sitta på känslig persondata eller ha tillgång till företagets ekonomi. Det handlar om att ha en medveten riskbedömning i de rekryteringsbeslut du tar.

Det finns olika typer av bakgrundskontroller en kan göra som är anpassade till att rekrytera chefer. På The Place erbjuder vi bakgrundskontroller i olika format och omfattning. Det går fort, bygger på samtycke från kandidaten och kan anpassas efter organisationens behov och säkerhetsrisker. 


6. Interimlösning – ett alternativ vid chefsrekrytering

För att återkoppla till vår inledning av denna artikel: Att rekrytera chefer bör få ta sin tid. Företaget kan gå miste om vidareutveckling om processen går för snabbt vid rekrytering av chef eller nyckelperson. Ibland funkar då en interimslösning bra. Positionen fylls tillfälligt av en operativ och erfarenhet person, parallellt som den strategiska chefsrekryteringen pågår.

Stegen ovan är förstås viktiga även vid en interimslösning men inte lika avgörande som i den ordinarie rekryteringsprocessen. Interimskonsulten behöver till exempel inte vara anställd utav er, och ni tar därmed inte lika stora risker och har kortare uppsägningstid.

Läs mer om interimslösningar:

CHEFSREKRYTERING: Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig som ska rekrytera chef eller nyckelperson. Läs mer om chefsrekrytering med The Place, eller kontakta oss direkt!


7. Second opinion när du ska rekrytera chef

Om ni ska göra chefsrekryteringen inhouse, om ni redan hittat vad ni tror är en bra matchning eller om budgeten är för snäv – då kan det vara skönt att i alla fall få en second opinion vid en viktig chefsrekrytering.

Vid en second opinion utför en matchnings- och rekryteringsspecialist en objektiv personlighetskartläggning och träffar er slutkandidat för rollen. Tillsammans kan ni sedan diskutera personens olika kvalitéer utifrån era eventuella förhoppningar, rädslor eller frågetecken. 

Detta är en säkerhetslina och en trygghet för er; så att ni får en bekräftelse på att ni hittat rätt person för rollen, och minimera riskerna för en felrekrytering.


Specialister på chefsrekrytering

The Place har jobbat med rekrytering och bemanning av chefer och nyckelroller i över 35 år. Vi hjälper dig att hitta och attrahera marknadens bästa profiler, och guidar dig genom hela rekryteringsprocessen.

Läs om hur vi jobbar för att hitta rät kompetens för ditt behov.


Rekrytera med The Place