Vad du ska tänka på när du intervjuar en konsult?

2023-09-12

7 viktiga tips!

När du står inför beslutet att anställa en konsult är intervjun ett avgörande steg. Att välja rätt konsult för ditt behov kan hjälpa verksamheten att lösa problem, driva projekt framåt och nå resultat på ett effektivt sätt.

Att anställa en konsult handlar inte bara om att hitta någon med rätt kompetens, utan också om att hitta en person som passar in i din organisation. Oavsett om ditt behov är kortsiktigt eller långsiktigt är det viktigt att du får in en person som förstår ditt behov och kan samarbeta med teamet.

Här är sju viktiga tips att tänka på när du intervjuar en konsult.


1. Definiera ditt behov

Innan du börjar leta efter en konsult måste du ha en klar bild av ditt behov. Är det strategisk rådgivning, projektledning eller teknisk expertis? Genom att definiera ditt behov kommer du att kunna hitta en konsult med rätt kompetens och erfarenhet.

När du har definierat ditt behov blir det även enklare att förbereda passande intervjufrågor och anställa rätt person för ditt uppdrag.


Behöver du hjälp med att definiera ditt behov?

Här kan du läsa tips för hur du skriver en kravprofil för tjänsten.


2. Läs på om konsultens profil

Det är viktigt att du förbereder dig inför intervjun. Genom att läsa på om konsultens profil kan du förbereda mer målmedvetna och relevanta intervjufrågor. Detta gör det möjligt för dig att gräva djupare i konsultens erfarenhet, färdigheter och hur hen kan tillämpa dem i sin roll.

När du är påläst om konsultens profil kan du fokusera på de områden som är mest relevanta för ditt projekt eller din verksamhet. Det sparar tid och gör intervjun mer effektiv, vilket är särskilt viktigt om du har flera kandidater att intervjua.

Att vara ordentligt påläst och förberedd kommer även att höja kandidatupplevelsen och ge ett positivt första intryck av dig som arbetsgivare. Det visar att du är engagerad i rekryteringsprocessen och att du värderar konsultens potentiella bidrag till ditt projekt eller din organisation.


Så, hur kan du läsa på om konsultens profil?

  • Börja med att noga granska konsultens CV. Identifiera deras tidigare roller, projekt och prestationer.
  • LinkedIn är en utmärkt resurs för att få mer information om en persons yrkesliv. Du kan hitta information om deras nätverk, rekommendationer och eventuella artiklar eller publikationer de har delat.
  • Genom att göra en enkel sökning på nätet kan du hitta eventuella nyhetsartiklar, blogginlägg eller andra offentliga källor som ger dig insikt i konsultens arbete och rykte.

3. Ställ situationsbaserade intervjufrågor

För att få en djupare förståelse för en konsults tidigare erfarenheter och hur hen hanterar olika typer av utmaningar är det bra att ställa situationsbaserade intervjufrågor.

Situationsbaserade intervjufrågor syftar till att ta reda på hur konsulter skulle hantera verkliga arbetssituationer och scenarier. Det kan vara frågor om konsultens tidigare erfarenheter eller fiktiva scenarion som kan hända på din arbetsplats. Målet är att få en mer omfattande bild av konsultens kompetens, samarbetsförmåga och arbetsstil.


Exempel på situationsbaserade intervjufrågor:

”Kan du berätta om en tidigare situation där du stod inför en särskilt utmanande uppgift inom ditt område? Hur tacklade du den utmaningen och vilka resultat uppnådde du?”

”Har du någonsin arbetat med ett projekt som inte gick som planerat? Vad gick fel och hur åtgärdade du situationen?”

”En i projektet talar om för dig att ni har en bugg i systemet som behöver åtgärdas innan projektet kan fortsätta, vilket mest troligt innebär att projektet blir försenat. Hur hanterar du situationen?”


4. Var lyhörd och ställ följdfrågor

Under intervjun med konsulten är det viktigt att du är lyhörd och kan ställa relevanta följdfrågor. Med följdfrågor kan du gräva lite djupare i hur konsulter tänker och resonerar i olika situationer. Om du inte kommer med följdfrågor finns det risk att intervjun kommer kännas platt för både dig och den du intervjuar.


5. Var tydlig med dina mål och förväntningar

Under intervjutillfället är det avgörande att klargöra dina mål och förväntningar. Vad förväntar du dig att konsulten ska uppnå? Vilka resultat förväntar du dig? Genom att kommunicera tydliga mål och förväntningar minskar du risken för missförstånd och felaktiga förväntningar.


6. Bedöm kommunikationsförmåga och samarbetsvilja

En konsults förmåga att kommunicera är inte bara en fördel, det är en nyckelkomponent i ett framgångsrikt samarbete. De måste kunna uttrycka sina tankar, idéer och förslag på ett sätt som är tydligt och anpassat till ditt projekt eller dina mål.

Samarbete är hjärtat av framgångsrika projekt. När du anställer en konsult, vill du vara säker på att de inte bara förstår dina utmaningar och mål utan också är villiga att samarbete med ditt befintliga team.


7. Granska Referenser

Efter intervjun är det viktigt att prata med konsultens referenser och tidigare uppdragsgivare. Be om kontaktinformation till konsultens tidigare kunder och ta dig tid att prata med dem. Detta ger dig insikt i konsultens arbetsstil, pålitlighet och förmåga att leverera resultat.


Vill du ha tips på kompetensbaserade referensfrågor?

Vi har ett helt frågebatteri som du kan ta inspiration ifrån! Ta del av frågorna här.


Öka dina chanser att hitta rätt konsult

I slutändan handlar valet av en konsult om att hitta den bästa passande personen för ditt projekt eller din verksamhet. Genom att följa dessa åtta tips kan du öka dina chanser att göra en kompetensbaserad och framgångsrik anställning.


Intervjua på rätt sätt!

Guide för kompetensbaserad intervjuteknik

Vill du ha fler intervjutips? I den här artikeln tipsar vi om rätt frågor till intervjutillfället och delar med oss av ett White Paper i kompetensbaserad intervjuteknik.


Kompetensbaserad intervjuteknik

Hitta rätt konsult för ditt behov

Fördelar med digital referenstagning