5 trender på arbets­marknaden 2023

2023-03-14

På en snabbförändlig arbetsmarknad är det inte alltid lätt att hänga med. Men du kan vara lugn! I denna artikel ger vi dig fem trender på arbetsmarknaden som kan vara bra att hålla koll på under 2023.

5 trender på arbetsmarknaden 2023:


Generational Diversity

Boomers, generation X, millenialls och gen Z samsas idag på arbetsmarknaden, vilket man skulle kunna tänka sig resulterar i en riktig fördomshärja: den lättkränkta TikTok-generationen som alltid ska fota sin mat vs. den envisa gnäll-eliten som alltid har strul med mailen.

Men forskning visar att ett team med olika åldrar bidrar till mer kreativa och lönsamma resultat. På samma sätt som att organisationer mår bra av ny och hungrig kompetens mår organisationer även bra av den trygghet och erfarenhet som personer som jobbat länge besitter. Det är hög tid att alla tänker utanför ”åldersboxen” och vågar vara öppna för arbetsplatser och team med kompetens i olika åldrar.

För att stoppa åldersdiskriminering och skapa positiva resultat av åldersmångfald krävs det kunskap och medvetenhet. För att medarbetare ska ändra inställning och tankesätt är det upp till arbetsgivaren att skapa ett öppet klimat där mångfald inte bara accepteras – utan föredras. Arbetsgivaren måste föregå med gott exempel och ta diskussionen om åldersmångfald på allvar. 


Employer brand 2.0

För att behålla befintliga talanger och samtidigt locka nya medarbetare bör företag satsa på Employer Branding – det är sen gammalt. Men nu snackar vi inte om fler antal bullar på fredagsfikat och en friskvårdstimme i veckan. Employer Brand 2.0 handlar om att aktivt arbeta med medarbetares fysiska, psykiska och ekonomiska välbefinnande för att de ska vara engagerade över tid.

Idag vill medarbetare känna att de är en del av ett större sammanhang genom att identifiera sig med företagets värderingar. Vill du locka nya medarbetare 2023 är det alltså även viktigt att arbetsgivare är tydliga med sina värderingar.

Detta arbete bör påbörjas redan innan en ny medarbetare är på plats genom en välplanerad preboarding och onboarding – för att sedan vara en integrerad del av företagets löpande interna och externa arbete inom Talent Management

Vill du veta mer om Employer Branding och varför det är så viktigt att arbeta med kan du göra det här!


Diversity Branding

Kommunikation som inkluderar olikheter har varit aktuellt väldigt länge – men det är idag viktigare än någonsin, och det är en trend på arbetsmarknaden 2023 som är här för att stanna. Genom att aktivt och medvetet arbeta med inkluderande kommunikation, både internt och externt, kan vi främja mångfald på arbetsplatsen. 

Inkluderande kommunikation handlar i korthet om att främja och lyfta jämställdhet och jämlikhet i det vi kommunicerar. Det kan handla om allt ifrån vårt dagliga språk till arbetsplatsens fysiska tillgänglighet. 

Inkluderande kommunikation är viktigt i alla branschen, och inte minst rekryterings- och bemanningsbranschen. För att skapa fördomsfria och kompetensbaserade rekryteringsprocesser krävs det att företagen aktivt jobbar med mångfaldsfrågor från start: med allt ifrån språket i jobbannonsen, vad annonsbilderna representerar, vilka krav vi ställer i kravspecifikationen och hur vi bemöter våra kandidater i processen.

Som vi nämnde i punkten ovan om Employer Brand 2.0, så förväntar sig också den yngre generationen att arbetsgivare har tydliga och synliga värderingar. Detta gäller inte minst mångfaldsfrågor: denna generation ställer allt högre krav på att företag aktivt jobbar med mångfaldsfrågor och att det synliggörs i den externa kommunikationen.


Proaktiv rekrytering

På en arbetsmarknad med hård konkurrens gäller det att ligga steget före – oavsett om du söker jobb eller om du ska rekrytera. Till skillnad från reaktiv rekrytering – där företag anställer medarbetare på akuta behov och jobbsökare bara är aktiva när de söker nytt jobb – är proaktiv rekrytering en långsiktig strategi där jobbsökare och arbetsgivare bygger en relation med varandra som kan gynna dem båda i framtiden. 

För att komma i kontakt med rätt personer och bygga långsiktiga relationer kommer det krävas att du går utanför din comfort zone, drar nytta av personliga nätverk och tar kontakt med människor du inte känner.

För jobbsökare handlar det om att vara tydlig för arbetsgivare och rekryterare med vilken kompetens som du besitter. Ett tips från oss är att vara aktiv på LinkedIn, ha ett riktigt vasst CV som sticker ut och inte vara rädd att prata öppet om möjligheter i framtiden. Det kanske inte är aktuellt för dig att byta jobb idag, men om rätt möjlighet dyker upp kanske du är öppen för att byta jobb om två år. 

För rekryterare och arbetsgivare handlar det om att skapa konversationer, synas och att vinna kandidaternas förtroende redan innan ett tillgängligt jobb dyker upp. Att man börjar leta efter kompetens innan man har ett behov, kort och gott. Det är såklart lättare sagt än gjort och kräver att man som arbetsgivare kan kartlägga framtida kompetensluckor inom organisationen på sikt. 


Resilient Ledarskap

En växande trend på arbetsmarknaden 2023, och något som det snackas mycket om just nu, är resilient ledarskap. Men vad innebär resilient ledarskap egentligen? 

Resilient är en psykologisk term som beskriver en persons förmåga att kunna återhämta sig efter en påfrestande situation. Att vara resilient innebär kort och gott att man står emot och överlever motgångar med hjälp av en positiv och flexibel inställning. 

Några exempel på egenskaper som utmärker resilienta ledare är förmågan att hålla sig lugn under kriser, vara optimistisk under förändringar, känsligmässigt kontrollerad samt förmågan att få alla medarbetare att känna sig med på tåget. 

Det har hänt mycket omvälvande i världen de senaste åren som minst sagt har påverkat den svenska arbetsmarknaden (pandemi, krig och inflation) och därför är det inte konstigt att medarbetare är i behov av ledare som kan peppa och stötta under motgångar och kriser.

Lästips

Så skriver du en kompetensbaserad kravprofil

Kravprofilen är en av de absolut viktigaste delarna i en rekrytering då den lägger grunden för hela processen – från start till slut. Ta del av våra bästa tips och hämta hem vår guide.

Läs mer

Lästips

Frågor du bör ställa under intervjun som arbetsgivare

Vilka frågor ska jag som arbetsgivare ställa under arbetsintervjun? Vi tipsar om rätt frågor till intervjutillfället och delar med oss av ett White Paper i kompetensbaserad intervjuteknik.

Läs mer

Vi hittar din nya kollega!

På The Place erbjuder vi moderna rekryteringsverktyg, kompetenta rekryteringsspecialister och skräddarsydda rekryteringspaket. Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Oavsett om du vill hyra konsult, direktrekrytera eller köra en hybridlösning.


Hyr konsult med The Place.

Hyra konsult

Att hyra en konsult via oss är en trygg rekryteringslösning där vi tar fullt medarbetaransvar för våra konsulter, något vi mer än gärna gör!

Hyr-rekrytera med The Place.

Hyr-rekrytera

Med en hyr-rekrytering hyr din medarbetare de första månaderna för att sedan ta över anställningen när hyr-perioden är slut. Flexibelt och enkelt!

Rekrytera med The Place.

Rekrytera

Vi är en strategisk rekryteringspartner till dig som vill rekrytera internt. Vi hjälper dig gärna med hela, eller delar av, rekryteringsprocessen.