Vikten av att rekrytera jämställt

2018-07-02

Att ha en jämställd rekryteringsstrategi är en långsiktig och medveten satsning för ett företag. Vi förklarar varför det är så viktigt att sätta kompetens i första hand.

Att arbeta med ett jämställdhetsfokus i rekryteringen är idag fullt naturligt. Det gäller alla positioner, såväl chefer som på lägre nivå. En arbetsplats där kompetens är i fokus och alla har samma möjlighet att lyckas och kunna avancera är en förutsättning för att bedriva en fungerande verksamhet. Det är också en nyckel till att bibehålla trivseln på arbetsplatsen och att säkerställa att du får ut max av dem som jobbar åt dig.

Ta hänsyn till kompetens

För att säkerställa att du undviker en etnisk och könsmässig bias är det viktigt att du har tydliga kriterier för hur du rekryterar, både internt och externt. Det är den som är bäst lämpad för ett jobb som ska ha det jobbet, inte den som uppvisar ”sköna” egenskaper, pratar mest på fikarasten eller har en specifik ålder. Jobba på att se bortom de egenskaper som inte är direkt värdeskapande på arbetsplatsen och för de gemensamma målen.

Vetenskapligt stöd för jämställd rekrytering

Det finns gott om undersökningar som visar på värdet av att ha en könsblandad arbetsplats där olika färdigheter får ta plats. Det är viktigt att du som chef eller i annan rekryterande position är beredd att se bortom fördomar och det som du normalt sett letar efter hos en person. Istället gäller det att se vad verksamheten behöver, och att hitta den person som bäst lever upp till kraven. Det tjänar företaget på!

Rekrytera jämställt med hjälp av specialister

Vet du inte var du ska börja i din rekryteringsstrategi? Ta kontakt med oss, vi hjälper dig gärna!