Om Arbetsmarknaden

Välkommen till The Place blogg för arbetsgivare och chefer. Här hittar du information, kunskap och artiklar inom Matchning på arbetsmarknaden, Talent Management, Digital Rekrytering samt allmänt om arbetsgivarfrågor och arbetsmarknaden i stort.

Arbetsmarknad 2024. Status och prognos. The Place.

Om Arbetsmarknaden

Arbetsmarknad 2024: Status och prognos

Hur ser arbetsmarknaden ut just nu och vad säger prognoserna om utvecklingen under 2024? Vi går igenom senaste siffrorna från...
The Place Arbetsgivarblogg: Så attraherar du framtidens kompetens - 5 tips

Om Arbetsmarknaden

Så attraherar du framtidens kompetens

- 5 tips på hur du kan stärka ditt varumärke som arbetsgivare och locka unga talanger! Hur kan du som...
The Place: 3 fördelar med bemanning under lågkonjunktur.

Matcha Rätt, Om Arbetsmarknaden

Tre fördelar med bemanning under lågkonjunktur

I osäkra tider kan rekryteringsbesluten kännas svåra att ta, även om företagets ekonomi håller sig stark. The Place har under...
The Place: Rekrytering och bemanning under lågkonjunktur - Lägesrapport och tips.

Om Arbetsmarknaden

Lågkonjunktur: så gör andra företag med rekryteringen

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur, och många företag har det tufft nu med minskad efterfrågan och en svagare...
Räkna ut hur många arbetsdagar du jobbar på ett år.

Om Arbetsmarknaden

Hur många arbetsdagar jobbar man på ett år?

Att veta hur många dagar man jobbar på ett år kan vara viktigt av flera skäl. Det kan hjälpa dig...
The Place trendspaning: 5 trender på arbetsmarknaden 2023

Om Arbetsmarknaden

5 trender på arbets­marknaden 2023

På en snabbförändlig arbetsmarknad är det inte alltid lätt att hänga med. Men du kan vara lugn! I denna artikel...
Status och prognos: Arbetslösheten i Sverige 2023

Om Arbetsmarknaden

Så ser arbetslösheten ut i Sverige 2023

Hur ser arbetslösheten ut i Sverige idag? Och hur kommer arbetslösheten se ut i Sverige under 2023? I denna artikel...
The Place ger tips för hur du rekryterar nya medarbetare under 2023.

Om Arbetsmarknaden

Så rekryterar du ny personal 2023

Det osäkra ekonomiska klimatet i samband med en snäv och kräsen kandidatmarknad kan göra rekryteringen till en utmaning. I denna...

Om Arbetsmarknaden

Nya LAS: Lagändringar du vill ha koll på!

De nya ändringarna i LAS trädde i kraft den 30 juni 2022, och ska tillämpas från och med den 1...

Om Arbetsmarknaden

Efter Corona: Rekrytera för framtiden

Pandemin råder ännu, och läget kommer att vara osäkert ett tag framöver. Är din arbetsplats beredd för den oklara framtiden?...

Om Arbetsmarknaden

Kandidaternas marknad – Så attraherar du rätt medarbetare

I högkonjunktur är det kandidaterna som sätter spelreglerna på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare behöver du visa upp dig som en attraktiv...

Om Arbetsmarknaden

Olika anställningsformer – så skiljer de sig åt

Vi får ofta frågor kring skillnader mellan olika anställningsformer. Här går vi igenom och jämför tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar. I...

Om Arbetsmarknaden

Vikten av att rekrytera jämställt

Att ha en jämställd rekryteringsstrategi är en långsiktig och medveten satsning för ett företag. Vi förklarar varför det är så...